Elektroinštalácie, opravy, montáže a rekonštrukcie elektrikar bratislava

Elektroinštalácie, opravy, montáže a rekonštrukcie elektrikar bratislava.Navrhneme a vykonávame všetky elektroinštalačné a elektromontážne práce od kompletných dodávok nových elektroinštalácií, cez rekonštrukcie a opravy nevyhovujúcich elektroinštalácií, až po odstránenie závad a pravidelnú údržbu elektroinštalácie a elektrických zariadení. Elektroinštalácia má byť nielen bezpečná, spoľahlivo fungovať s dlhou životnosťou, ale mala by byť aj dostatočne prehľadná a pekne vyzerať. Zároveň Vám môžeme zhotoviť slaboprúdové elektroinštalácie pre domáce telefóny, internet, anténne rozvody, navrhneme Vám zabezpečenie vášho domu, alebo bytu, s možnosťou zabezpečenia bezpečnostnej služby alebo nainštalujeme kamery s možnosťou sledovania cez internet aj v mobile. Elektroinštalácia pre domácnosti, bytové domy aj pre firmy,domácnosti a bytové domy zaisťujeme výmeny domových a bytových rozvodníc, istič, stýkačov, vypínačov, výmena zásuvky, montáže svietidiel, zapojenie bojlerov, ohrievačov vody, sporákov, priamotopov a ďalších elektrospotrebičov. Samozrejmosťou je potvrdenie odbornej montáže na uznanie záruky výrobcom.

elektrikar bratislava

Pre firmy zaistíme údržbu elektrickej inštalácie vo výrobných, komerčných a administratívnych objektoch. Elektroinštalácie pre novostavby aj rekonštrukcie elektroinštalácie. Ukrajina Staviate a potrebujete elektroinštaláciu v novostavbe? Staré elektroinštalácie Vám už nevyhovujú a plánujete rekonštrukciu elektroinštalácie Vášho domu, bytu, chalupy alebo chaty? Opravujete kúpeľňu, alebo plánujete novú kuchyňu a potrebujete novú elektroinštaláciu? Máte doma problémy so starou elektroinštaláciou,výmena zásuvky? Kupujete nehnuteľnosť a zaujíma Vás stav elektroinštalácie? Uvažujete o novom vykurovaní vášho domu a potrebujete pripraviť elektroinštaláciu? Elektroinštalácie. Po dohode je možné dôjsť na vašu vzdialenejšiu chatu, alebo chalupu. Pre rekonštrukcie, opravy, alebo úpravy elektroinštalácie v byte, rodinnom alebo bytovom dome, nebytových priestorov atď., bude nevyhnutné prerokovať ďalší postup na mieste. Pred zahájením diela je potrebné zistiť súčasný stav elektroinštalácie.

vymena zasuvky

Na základe zisteného stavu Vám vytvoríme zodpovedajúcu cenovú ponuku. Bojíte sa starostí? Realizáciu Vašich predstáv zaistíme kompletne na kľúč, od návrhu cez montáž a dodávku materiálu až po konečnú kontrolu, východiskovú revíziu elektrických zariadení a dokumentácií skutočného prevedenia istič. Dôležitá je pre nás Vaša úplná spokojnosť. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, snažíme sa počúvať jeho priania, pochopiť jeho predstavy a navrhnúť najvhodnejšie riešenie elektroinštalácie s ohľadom na optimalizáciu cenovej náročnosti realizácie jeho predstáv. Radi aj Vám spríjemníme pohodlie Vášho domova a sme pripravení prispôsobiť sa Vašim požiadavkám a potrebám elektrikar bratislava.


Author: admin

Šikovný elektrikár